عادتهای غلط مطالعه

بازگشت به عقب به علت وسواس ذهنی

با تست زدن و مرور در زمانهای صحیح وسواس ذهنی برای فراموشی مطالب نداری

 

کلمه کلمه خواندن و دنبال ارتباط آنها گشتن

کل جمله را بخوانید و مفهوم ان را درک کنید

 

بلند خواندن 

برای تمرکز و افزایش سرعت مطالعه مطالب را با چشم بخوانید

 

چند منبعی بودن

کتاب درسی و فقط یک کتاب تست استاندارد انتخاب کن

 

مکان نامناسب و دائم تغییر مکان دادن

تا جایی که در حد توان مالی خانواده است مکان ثابتی را انتخاب کن. اگه با میز و صندلی باشه خیلی بهتره

 

مطالعه بدون استراحت

بعد هر واحد مطالعاتی 40 تا 50 دقیقه حداقل 10 تا 15 دقیقه استراحت کنید

 

عدم اعتماد به نفس

به روش مطالعه، هوش، استعداد و یادگیری خود ایمان داشته باشید.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *