ضرایب و زیر گروه های رشته علوم انسانی

زیر گروه یک

ضرایب: ریاضی (2)  اقتصاد (1)  زبان و ادبیات فارسی (4)   زبان عربی (4)   تاریخ و جغرافیا (1)  علوم اجتماعی (1)    فلسفه و منطق (3)    روانشناسی (1)

مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق

مقطع کارشناسی: آموزش الهیات، آموزش زبان عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ادبیات و عرفان، ایران شناسی، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم فضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت

کاردانی: کاردانی اموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیتی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت مبلغ قران کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی حقوق قضایی

 

زیر گروه دو 

ضرایب: ریاضی (4)  اقتصاد (2)  زبان و ادبیات فارسی (2)   زبان عربی (1)   تاریخ و جغرافیا (1)   علوم اجتماعی (3)    فلسفه و منطق (1)    روانشناسی (2)

مقطع کارشناسی: آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی

 

زیر گروه سه

ضرایب: ریاضی (4)  اقتصاد (3)  زبان و ادبیات فارسی (2)   زبان عربی (1)   تاریخ و جغرافیا (1)  علوم اجتماعی (2)    فلسفه و منطق (1)    روانشناسی (1)

مقطع کارشناسی: اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشکری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات اجتماعی و فناوری اطلاعات، هتلداری

مقطع کاردانی: کاردانی اشتغال، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بیمه، کاردانی گردشکری، کاردانی حسابداری، کاردانی روابط کار، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری

 

زیر گروه چهار

ضرایب: ریاضی (3)  اقتصاد (2)  زبان و ادبیات فارسی (2)   زبان عربی (1)   تاریخ و جغرافیا (3)  علوم اجتماعی (2)    فلسفه و منطق (2)    روانشناسی (3)

مقطع کارشناسی: آمار، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی

مقطع کاردانی: کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی

 

زیر گروه پنج

ضرایب: ریاضی (3)  اقتصاد (2)  زبان و ادبیات فارسی (2)   زبان عربی (1)   تاریخ و جغرافیا (1)   علوم اجتماعی (3)    فلسفه و منطق (2)    روانشناسی (3)

مقطع کارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، آموزش تربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده

مقطع کاردانی: کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *